به یاری خالق زیبایی ها، انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در تاریخ بیست و نهم آبانماه 1399
یک وبینار علمی ویژه-دندانپزشکان عمومی- برگزار می نماید.
عنوان سخنرانی:
“مدیریت صدمات تروماتیک دندانی در کودکان ”
سخنرانان: دکتر راضیه جباریان– دکتر پگاه راهبر
پنجشنبه بیست و نهم آبانماه
ساعت 18 الی 21
دارای 3 امتیاز بازآموزی- رایگان
ثبت نام از طریق وبسایت آموزش مداوم (www.ircme.ir) ،قسمت برنامه های وبینار (شناسه برنامه 157900)
ارائه برنامه از طریق نرم افزار skyroom بوده و لینک ورود پس از طی فرآیند ثبت نام در اختیار شرکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید با شماره 09101641206 سرکار خانم برین تماس بگیرین