وبینارهای علمی  انجمن دندانپزشکی کودکان ایران با هدف افزایش بهره وری برای همکاران محترم غیر ساکن در تهران، ابداع گردید. گروه هدف این برنامه ها متخصصین و رزیدنت های رشته دندانپزشکی کودکان و دندانپزشکان عمومی بوده و هدف از برگزاری چنین گردهمایی افزایش سطح علمی و عملی، تبادل نظر واندیشه، مرور مطالب و نگاه از زاویه جدید به مباحث تخصصی رشته کودکان و یا رشته های مرتبط (مانند ارتودنتیکس، ترمیمی، اندودانتیکس و…) می باشد.