عضویت جدید
حق عضویت سال ۱۳۹۷
حق عضویت سال ۱۳۹۸
حق عضویت سال ۱۳۹۹
حق عضویت سال ۱۴۰۰
حق عضویت سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸

بنام خدا

با سلام و احترام خدمت همكاران محترم
همانطوريكه در اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع رسانده شد انجمن دندانپزشكي كودكان ايران تنها انجمن باليني دندانپزشكي كشور است كه فاقد مكاني براي تشكيل جلسات و انجام امورات محوله است و عليرغم تلاشهاي نمايندگان انجمن در طول سالهاي گذشته هنوز اين مهم به انجام نرسيده است و باتوجه به سير صعودي تورم هر روز انجام اين امر سخت تَر ميشود لذا همكاران شما در هيئت مديره براي حل اين مشكل پيشنهاد زير را براي تقويت بنيه مالي انجمن براي حصول به هدف مورد اشاره مطرح مينمايند و اميدوارند با استقبال همكاران بتوانيم گامي مثبت برداريم.
١-همكاران ميتوانند حق عضويت ده ساله را كه پرداخت سالانه ان طَي ده سال ٦/٥ميليون تومان خواهد بود يكجا و به ميزان ٥ميليون تومان پرداخت نمايند و در طَي اين ده سال كليه هزينه هاي مربوط سمينار هاي علمي و كنگره ها را با ٥٠درصد تخفيف شركت خواهند نمود
٢-همكاراني كه تمايل به مورد اول نداشته باشند ميتوانند حق عضويت دوسالانه ٩٧و٩٨را به ميزان ٧٠٠ هزار تومان پرداخت و از تخفيف ٢٥درصدي سمينارها و كنگره ي سال٩٨بهره مند شوند
٣-همكاراني كه تمايل به موارد اول و دوم نداشته باشند ميتوانند حق عضويت سالانه خود را بر اساس اعلام انجمن پرداخت نمايند
سال ٩٧مبلغ ٣٠٠هزار تومان
سال٩٨مبلغ ٤٠٠هزار تومان
و از شرايط تخفيف برخوردار نخواهند شد
توضيح انكه با همياري عزيزان در مورد پيشنهاد اول حصول به نتيجه امكان پذير خواهد بود.

با سپاس از همراهي شما
انجمن دندانپزشكي كودكان ايران

ارسال مدارک کارت شناسایی

حق عضویت ۱۰ ساله