به نام خالق زیبایی ها

به یاری خداوند برآنیم که در تاریخ پنجشنبه دوم آبانماه ۹۸ یک سمینار علمی یکروزه

ویژه متخصصین و رزیدنتهای دندانپزشکی کودکان برگزار نماییم.

(دارای ۵ امتیاز بازآموزی)

مکان: آمفی تئاتر ۹۰ نفره دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه ثبت نام:

-اعضای غیررسمی انجمن(کسانی که حق عضویت نپرداخته اند): ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

-اعضایی که حق عضویت ۹۸ را پرداخت نموده اند: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

-اعضایی که حق عضویت ده ساله پرداخت نموده اند: ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

-رزیدنتهای محترم دندانپزشکی کودکان: ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

*با توجه به محدودیت ظرفیت سالن اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

دوستدار ملاقات همه شما عزیزان در این دورهمی علمی
کمیته علمی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران