انجمن دندانپزشکی کودکان ایران موفقیت تمام رزیدنت های رشته دندانپزشکی کودکان را که با توجه به شرایط سخت کرونا در آزمون بورد سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ دانشنامه و گواهی نامه تخصصی این رشته شدند تبریک عرض می نماید. همچنین تبریک ویژه خدمت سرکار خانم ها؛ دکتر نرگس توانا، دکتر فرزانه جلالی و دکتر نیلوفر فلاح چم جهت کسب رتبه اول تا سوم در این آزمون عرض می شود.

 

       دکتر نرگس توانا

   دکتر فرزانه جلالی

    دکتر نیلوفر فلاح چم آسمانی