به نام خداوند رنگين كمان / خداوند بخشنده مهربان
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران مفتخر است که اعلام کند در سال 1402 بار دیگر به همت همکاران و همدلان، کنگره ای در شان والای همکاران،
در تهران برگزار خواهد کرد. با درایت همکاران عنوان بیستمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان “لبخند زیبا، کودک سالم” انتخاب شده است.
کودکان سرمایه های بی بدیل کشور عزیزمان می باشند و هر تلاشی در راستای حفظ سلامت و شادابی این عزیزان قابل تقدیر و تقدیس است.
امیدواریم آنچه از این کنگره بدست می آید در راستای سلامت کودکان و زیبایی لبخندشان گامی مولد و موثر باشد.
و امید آن داریم لبخند کمرنگ شده کودکان سرزمینمان به زودی به لبخندی اصیل تبدیل گردد.
دکتر علیرضا حیدری
رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران