به نام خداوند جان و خرد

قابل توجه همکاران محترم دندانپزشک

سلام ??

درپاسخ مثبت به اقدام قابل تحسین کمیته دوستداران طبیعت سازمان نظام پزشکی، از همه ی همکاران محترم دندانپزشک (خانمها و آقایان )دعوت بعمل می آید بمنظور زنده نگاه داشتن سنت درختکاری ونیز نکو داشت یاد آموزگار خردورزی حکیم ابوالقاسم فردوسی همگام با سایر اقشار پزشکی در پروژه دالان سبز ( درختکاری از روستای پاژ زادگاه فردوسی تا آرامگاه) مشارکت فعال داشته باشند.
?زمان : جمعه : ۶ اسفند ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح
?محل تجمع : میدان امام حسین – ابتدای میلان خواجه ربیع ۷

” همه ی وسایل درختکاری آماده است”
?با سپاس فراوان ?

?انجمن دندانپزشکی کودکان ایران شاخه خراسان ?