لطفا جهت تهیه و آماده سازی پوستر مورد تایید داوران کمیته علمی برای حضور در کنگره هجدهم از فرمت زیر استفاده نمایید.

باید خاطر نشان کرد با مساعدت دبیر علمی و رییس کنگره پوستر ها بصورت دیجیتال بوده و بصورت فایل پاورپوینت اجرا میشوند.

با تشکر

کمیته علمی کنگره