سمینارهای علمی دوماهانه انجمن دندانپزشکی کودکان ایران با هدف افزایش بهره وری برای همکاران محترم غیر ساکن در تهران، از اسفند ماه ۱۳۹۳ به دو سمینار علمی یکروزه در سال تغییر پیدا کرد. گروه هدف این سمینارها متخصصین و رزیدنت های رشته دندانپزشکی کودکان بوده و هدف از برگزاری چنین گردهمایی افزایش سطح علمی و عملی، تبادل نظر واندیشه، مرور مطالب و نگاه از زاویه جدید به مباحث تخصصی رشته کودکان و یا رشته های مرتبط (مانند ارتودنتیکس، ترمیمی، اندودانتیکس و…) می باشد.