ثبت نام دندانپزشکان متخصص

برای سهولت ثبت نام در کنگره برای شما همکاران عزیز لطفا توضیحات ذیل را مطالعه بفرمایید:

ثبت نام  بر حسب بازه زمانی تا روز افتتاحیه کنگره محاسبه گردیده است

کلیه عزیزان میتوانند هزینه ثبت نام در کنگره هجدهم انجمن دندانپزشکی کودکان را از طریق درگاه پرداخت بخش ثبت نام به تفکیک پرداخت نمایند:

۱-سخنرانان و ارائه کنندگان پوستر در صورت تمایل به دریافت امتیاز و چاپ چکیده مقاله در کتاب کنگره، لطفا نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

۲-لطفا در تمام روزهای کنگره در محل برگزاری حضور داشته باشید (جهت انطباق ساعات حضور کسب امتیاز برای وزارت بهداشت).

۳-در روز افتتاحیه کارت شرکت در کنگره را دریافت نمایید.

۴- متخصصین دندانپزشکی کودکان

  • همکارانی که حق عضویت ۱۰ساله خود را پرداخت نموده اند (با ۵۰% تخفیف ثبت نام)       پرداخت حق عضویت ۱۰ ساله
  • همکارانی که حق عضویت ۲ساله خود را پرداخت نموده اند(با ۲۰% تخفیف ثبت نام)          پرداخت حق عضویت ۲ ساله
  • همکارانی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند(بدون تخفیف ثبت نام طبق جدول فوق)

ثبت نام دندانپزشکان عمومی