اهداف علمی انجمن

۱- افزایش آگاهی‌های والدین بمنظور ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان کودکان جامعه

۲- افزایش دانش و مهارت متخصصین دندانپزشکی کودکان و دندانپزشکان عمومی با برگزاری کنگره ها و سمینارهای علمی و برنامه های بازآموزی

اهداف بین المللی انجمن

۱- عضویت در International Association of Paediatric Dentistry
۲- تبادل اطلاعات مرتبط با دندانپزشکی کودکان درسطح بین المللی از طریق تشکیل یک مجمع جهانی
۳- مشارکت در پیشرفت و ارتقا سلامت دهان کودکان و حمايت از تحقیق در این زمینه در سطح بین المللی
۴- استفاده از تجارب علمي متخصصين ساير كشورها
۵- برگزاري اجلاس های علمی بین المللی در ايران