تاریخ ارسال: 1396/12/25

پیام تبریک سال نو قائم مقام و سرپرست کنگره هفدهم

همکار گرامی سلام بدین وسیله فرصت را غنیمت شمرده و صمیمانه ترین و عمیق ترین تبریکات نوروزی خود را حضورتان تقدیم می دارم و برایتان سالی سرشاربعدی 1 قبلی