تاریخ ارسال: 1391/09/06

حضور پررنگ اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی کودکان مشهد در یکصدمین کنگره FDI

دریکصدمین کنگره FDI  که در سپتامبر 2012  در کشور هنگ کنگ برگزار شد سخنرانانی  از 56 کشور جهان حضور داشتند که کشور جمهوری اسلامی ایرابعدی 1 قبلی