تاریخ ارسال: 1397/02/06

استاد عزیز جناب آقای دکتر علی کوثری

  در گذشت والده گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته ،   از خداوند مهربان برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و ببعدی 1 قبلی