• 9 الی 11 شهریورماه سال 1401

    مرکز همایش های مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز

خلاصه مقالات
شیوه نامه طراحی پوستر
اطلاعات کنگره

پیام رئیس کنگره
پیام رئیس انجمن
ثبت نام

رویکرد مبتنی بر همکاری بین رشته ای در دندانپزشکی کودکان

collaborative approach to pediatric dentistry

برنامه کنگره