کارت عضویت

لطفا اطلاعات شناسایی را با دقت وارد نمایید تا برای صدور کارت شناسایی دچار مشکل ورود اطلاعات نشویم

عکس الصاق شده حتما باید 3در4 سانتی متر با وضوح(رزولوشن)300dpi باشد تا کیفیت و وضوح کافی را داشته باشد.

با تشکر

دبیرخانه انجمن دندانپزشکی کودکان ایران