برگزارکننده: انجمن اندودنتیست های ایران با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رییس کنگره: دکتر محمدجعفر اقبال
دبیر علمی: دکتر محمد اثنی عشری
دبیر اجرایی:
سایت کنگره: iciae18.com
زمان: 13 تا 16 شهریور 97
دبیرخانه: تهران- کوی نصر- خیابان علیایی غربی- پلاک ٨٣- طبقه 4- انجمن اندودانتیست های ایران
تلفن: 88242357
فکس: 88242358

 ثبت نام کنگره از طریق نگین آنلاین (سامانه ثبت نام آنلاین کنگره های دندان پزشکی)