هزینه ثبت نام هفدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۲۰۴۹۹ نزد بانک تجارت به نام حسین افشار و مصطفی محاوری
(لطفا کپی فیش واریزی را از طریق ایمیل آدرس کنگره و یا فرم ثبت نام داخل سایت ارسال بفرمایید)
لازم به ذکر است ثبت نام آن دسته از همکاران که حق عضویت سال های 1395 و 1396 را پرداخت نموده اند با 50% تخفیف انجام میگیرد .