بنام خدا
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان هفدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران را از30 آبان لغایت 3آذر ماه سال 1397 در شهر کرمان برگزار می کند. هدف و تم اصلی کنگره تمرکز بر اهمیت و اولویت سطوح سه گانه پیشگیری در دندانپزشکی کودکان و الزامات آن در محیط آکادمیک و جامعه دانشگاهی و نیز اجتماع است.

برگزاری این کنگره فرصتی را برای ارائه پژوهش ها و تجارب ملی، منطقه ای و بین المللی، تقویت امر پیشگیری در دندانپزشکی کودکان وارتقای سطح دانش , نگرش و عملکرد پژوهشگران ، دندانپزشکان و متخصصین این حرفه و همچنین پزشکان عمومی و پزشکان متخصص طب کودکان در خصوص اهمیت دندانهای کودکان فراهم می نماید. از صاحب نظران و علاقه مندان این حوزه دعوت بعمل می­آید، خلاصه مقالات خود را حداکثر تا پایان تیر ماه97 ، از طریق وب­سایت کنگره ارسال فرمایند اطلاعات بیشتر در خصوص فرمت خلاصه مقالات ارسالی در سایت کنگره موجود است.

به امید دیدار همه شما فرهیختگان در کرمان.

 

مهلت ارسال مقالات و پوستر تا 31 تیر می باشد