لطفا به نکات ذیل توجه بفرمایید

-کنگره نوزدهم دارای حداکثر امتیاز برای دندانپزشکان می باشد.

-پذيرش مقاله و پوستر منوط به ثبت نام در كنگره است.

-کلیه متخصصين كودكاني كه ثبت نام كرده باشند و سخنرانان و مديران پنل ژتون ناهار در پكيج قرار دارد.

-امتیاز کنگره برای مديران پنل و سخنرانان منوط به ثبت نام میباشد.

-مسابقه علمي در ایام برگزاری کنگره با نام  “پيشكسوتي از كودكان” اجرا میگردد.

-بخش داوری پوستر در سالن مجزا پرزنت می گردد.

-هزینه ثبت با نزدیک شدن به ایام برگزاری کنگره بصورت پلکانی افزایش می یابد.

به امید دیدار شما

ذخیره فایل لوگو کنگره برای ارائه دهندگان پوستر

ذخیره فایل لوگو انجمن برای ارائه دهندگان پوستر